قیمت اجاره خودرو در ایام کرونایی چقدر است؟

  لازم است بدانید که قیمت اجاره خودرو بدون راننده بسیار مناسب تر بوده و شما می توانید هزینه ی کمتری را برای آن پرداخت…